Kosten

De maandelijkse kosten, af te dragen aan de “Diemersfontein Home Owners Association” bedragen ZAR 750 (d.i.. per 01.01.2009 ca. EUR 60). Deze zijn o.a. voor: bewaking, onderhoud gemeenschappelijke tuinen, wegenonderhoud.

De jaarlijkse grondbelasting, inbegrepen vuilophaling, riolering, enz. af te dragen aan de “Drakenstein Municipality” waaronder Wellington valt, bedragen ZAR 4.680 (d.i. per 01.01.2009 ca. EUR 370).